Měkké techniky

29.10.2012 12:38

Do prováděných služeb jsme nově zařadili měkké techniky. Nyní dokážeme snadněji diagnostikovat fuknční poruchy pohybového systému a také je účinně odstraňovat. Jedná se především o akutní problémy (blokace) .

Měkké techniky obnovují schopnost měkkých tkání (kůže, podkoží, facií, svalů a jejich úponů) se protahovat a posouvat vůči sobě ve všech vrstvách. Cílem mobilizací je odstranění kloubních blokád a obnovení pohyblivosti kloubů, včetně tzv. kloubní vůle a tím zajištění potřebného rozsahu pohybu.